Humentality

Waar talent van mensen telt

NL I EN

Outplacement

Uw bedrijf of instelling staat voor een reorganisatie. Dat betekent dat een aantal van uw mensen uit moet kijken naar een andere baan. Ze zoeken nieuw perspectief na een ingrijpende verandering. Humentality begeleidt medewerkers in succesvolle outplacementtrajecten naar een andere baan, die zo goed mogelijk aansluit bij hun kwaliteiten, werkervaring en motivatie.


Hoe werkt het?

Een outplacementtraject van Humentality verloopt vaak in drie fasen, afhankelijk van de behoefte.


Persoonlijk profiel en zoekrichting bepalen

Wat Humentality betreft begint daar waar nodig het pad naar een nieuwe baan met accepteren dat het oude niet blijft. Als volgende stap begeleidt Humentality kandidaten om hun competenties, kwaliteiten en ambities in kaart te brengen. Bovendien brengen kandidaten in deze fase hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart. Zo ontdekken kandidaten een nieuw perspectief voor hun loopbaan.


Arbeidsmarktbewerking

In deze fase gaan kandidaten aan de slag met hun sollicitatiebrief en cv. Ook richten we onze aandacht op (online) netwerken en een elevator pitch. We bereiden samen met kandidaten netwerkgesprekken voor en evalueren ze. Ze kunnen daarbij ook putten uit het wijdvertakte netwerk van Humentality.


Aanvullende begeleiding tijdens het proces

Gedurende deze periode is er regelmatig contact: telefonisch, per e-mail of via Skype. Daarbij bespreken we de stand van zaken en geven we adviezen en tips. Humentality attendeert kandidaten op vacatures en spoort aan om te netwerken. Uiteraard kunnen ze rekenen op coaching bij de voorbereiding van sollicitatiegesprekken.

 

Lees meer over de aanpak van Humentality

Wat levert het op?

Outplacement via Humentality heeft als doel om kandidaten de regie te geven over uw eigen loopbaan. Zo kunnen ze de stap zetten naar een volgende baan waar ze energie uit halen.

 

Neem vrijblijvend contact op
Wilt u meer weten over hoe Humentality medewerkers in uw organisatie met outplacement kan helpen de stap te zetten naar een passende nieuwe baan?
Neem vrijblijvend contact op met Ellen van den Wittenboer: mail of bel via +31 6 511 39 478.