Humentality

Waar talent van mensen telt

NL I EN

Coaching voor loopbaanontwikkeling

Met hun dromen, ambities, ervaringen, kwaliteiten, ontwikkelpunten en levenservaring zijn uw medewerkers uniek. Humentality geeft hen met loopbaancoaching inzicht en begeleiding passend bij hun unieke persoonlijkheden. Voor u als werkgever is dit inzicht nuttig om uw medewerkers in hun loopbaan mobiel te houden.


Hoe werkt het?

Loopbaanbegeleiding is een intensief traject. Het uitgangspunt daarbij zijn kandidaten zelf. Humentality ondersteunt hen in eerste instantie te kijken naar zichzelf. Daarbij krijgen uw medewerkers antwoord op vragen zoals:• Wie ben ik en wat beweegt mij?
• Wat kan ik en wat wil ik?
• Hoe bereik ik dat?

In het loopbaanbegeleidingstraject brengen we de motivatie, kennis, persoonlijke drijfveren en vaardigheden van kandidaten in kaart. Daardoor worden uw medewerkers zich bewuster van zichzelf met al hun kwaliteiten. Ook van de kwaliteiten die ze misschien nog onbenut laten. Daarmee leggen kandidaten een stevig fundament onder de keuzes die ze voor hun loopbaan willen maken.


Netwerkvaardigheden

Voor loopbaanontwikkeling is netwerken belangrijk. Door met netwerkcontacten van gedachten te wisselen verdiepen kandidaten hun inzicht in hun motivatie en ambitie. Netwerken is bovendien een onmisbaar hulpmiddel om effectief een nieuwe baan te vinden. Kandidaten kunnen daarbij ook putten uit het netwerk van Humentality. Bovendien krijgt virtueel netwerken ruime aandacht in de loopbaancoaching van Humentality, bijvoorbeeld via LinkedIn.


Wat levert het op?

Coaching voor loopbaanontwikkeling door Humentality helpt uw medewerkers zelf de regie over hun loopbaan te houden en doelen in hun werk te realiseren. Humentality ondersteunt ze om te ontdekken in welke functie hun kwaliteiten het best tot hun recht komen, wat een passende nieuwe baan is, of om wat voor ander loopbaanvraagstuk dan ook op te lossen.

Lees meer over de aanpak van Humentality


Neem vrijblijvend contact op
Wilt u meer weten over hoe Humentality medewerkers in uw organisatie kan helpen beweging te brengen in hun loopbaan? Neem vrijblijvend contact op met Ellen van den Wittenboer: mail of bel via +31 6 511 39 478.