Humentality

Waar talent van mensen telt

NL I EN

Coaching

Vitaliteitscoaching 5-elementenleer

Een baan, een gezin, hobby's, sociale activiteiten: het hedendaagse leven vraagt veel van een mens. Het komt voor dat medewerkers signaleren niet zo lekker in hun vel te zitten als ze wel zouden willen. Humentality helpt mensen zich energiek en vitaal te voelen met Vitaliteitscoaching. Als methode hanteert Humentality daarbij de 5-elementenleer.


Hoe werkt het?

De 5-elementenleer gaat er vanuit dat hoe goed je je voelt, direct te maken heeft met je lichamelijke gesteldheid, emoties en het vermogen om je te kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat je niet vitaal voelen kan worden veroorzaakt door onverwerkte emotie. Hierdoor stagneert de energiestroom in je lichaam. Dat zorgt voor fysieke disbalans en maakt dat je je niet kunt ontwikkelen zoals je zou willen.

Lees meer: Humentality | Werkgevers - Vitaliteitscoaching 5-elementenleer

Outplacement

Uw bedrijf of instelling staat voor een reorganisatie. Dat betekent dat een aantal van uw mensen uit moet kijken naar een andere baan. Ze zoeken nieuw perspectief na een ingrijpende verandering. Humentality begeleidt medewerkers in succesvolle outplacementtrajecten naar een andere baan, die zo goed mogelijk aansluit bij hun kwaliteiten, werkervaring en motivatie.


Hoe werkt het?

Een outplacementtraject van Humentality verloopt vaak in drie fasen, afhankelijk van de behoefte.

Lees meer: Humentality | Werkgevers - Outplacement  

Persoonlijke coaching voor optimaal functionerende medewerkers

Uw medewerker signaleert dat hij niet zo functioneert als hij wel zou willen. Ook zijn manager vindt dat het wel beter kan. Hoe dat komt, daar kunnen ze niet precies de vinger op leggen. Persoonlijke coaching van Humentality helpt uw medewerker de antwoorden te vinden die hij zoekt.


Hoe werkt het?

De coachvraag stelt Humentality vast samen met opdrachtgever en kandidaat. De invulling van een coachingstraject is maatwerk, afgestemd op de situatie, de behoefte van organisatie en uw medewerker. Wilt u meer weten over de aanpak van Humentality? Meer informatie over hoe Humentality werkt vindt u hier. 

Lees meer: Humentality | Werkgevers - Persoonlijke coaching

Coaching voor loopbaanontwikkeling

Met hun dromen, ambities, ervaringen, kwaliteiten, ontwikkelpunten en levenservaring zijn uw medewerkers uniek. Humentality geeft hen met loopbaancoaching inzicht en begeleiding passend bij hun unieke persoonlijkheden. Voor u als werkgever is dit inzicht nuttig om uw medewerkers in hun loopbaan mobiel te houden.


Hoe werkt het?

Loopbaanbegeleiding is een intensief traject. Het uitgangspunt daarbij zijn kandidaten zelf. Humentality ondersteunt hen in eerste instantie te kijken naar zichzelf. Daarbij krijgen uw medewerkers antwoord op vragen zoals:

Lees meer: Humentality | Werkgevers - Loopbaanontwikkeling 

Assessment en persoonsanalyse voor loopbaanontwikkeling

Als werkgever vindt u het belangrijk dat medewerkers in uw organisatie zichzelf beter leren kennen. Want alleen wie zichzelf goed kent, kan op het juiste moment de juiste beslissingen nemen voor zijn of haar loopbaan. Een assessment of een persoonsanalyse samen met Humentality zijn bewezen instrumenten om uw mensen de heldere inzichten te laten krijgen die ze nodig hebben.


Hoe werkt het?

Een assessment of persoonsanalyse bestaat uit een aantal tests. Kandidaten maken deze online, op het moment waarop hen dat het beste uitkomt. De testen geven duidelijkheid over hun:

Lees meer: Humentality | Werkgevers - Assessment en persoonsanalyse